پاورپوینت علوم طبيعيّه

پاورپوینت علوم طبيعيّه

پاورپوینت علوم طبيعيّه

دریافت رایگان پاورپوینت علوم طبيعيّه

مطالب بسیار زیادی درمورد پاورپوینت علوم طبيعيّه در سایت قرار داده شده اند.

خرید مقاله پاورپوینت علوم طبيعيّه با پرداخت هزینه ناچیز.

Make an electronic copy of پاورپوینت علوم طبيعيّه from here.

Download پاورپوینت علوم طبيعيّه from the link below.

Ask for articles around the پاورپوینت علوم طبيعيّه and then easily download.

This page is related to پاورپوینت علوم طبيعيّه.

بخشی از فایل پاورپوینت علوم طبيعيّه

پاورپوینت علوم طبيعيّه فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 44   قسمتی از پاورپوینت :     •امور طبیعیّه امور طبیعیّه اموری است که تعادل بدن را از هر جهت حفظ کند.   طبیعت قوّه مدبّره ایست که بدون اراده و شعور کارهای لازم بدن را انجام می دهد   هر مدیری برای اجرا •قوانین مخصوص .1قوانین جاری بر طبیعت و عالم کبیر (BIOMEDECINE) •ابزار زیردست 1- ارکان  2- مزاج  3- اخلاط 4- اعضا  5- ارواح  6- قوا و نهایت و مهم ترین امر 7- افعال   •ارکان   اجسام ساده ای هستند که تشکیل دهنده اجزای اولیه تمام موجودات عالم می باشند. ارکان یا عناصر جایگاه مهمی در مباحث نظری مکتب طب سنتی ایران دارند.   آتش عنصری، هوا عنصری، آب عنصری، خاک عنصری   •کیفیّات چهارگانه گرمی: موجب حرکت و جنبش، ذوب کننده، جاذب مواد، سوزاننده سردی: کندی، انجماد،کاهش شدت گرمی، موجب درهم فشردگی، ضد جذب تری: قابلیت شکل پذیری، تفرق و اتصال به آسانی خشکی: ثبات و عدم شکل پذیری به راحتی، عدم تفرق و اتصال به ...

ادامه توضیحات پاورپوینت علوم طبيعيّه

اطلاعات مفید پیرامون پاورپوینت علوم طبيعيّه را از اینجا بیابید!

Whatever I did on the Internet about پاورپوینت علوم طبيعيّه! Help me please.

Do not miss the golden opportunity to buy عمومی و آزاد.

Is there a way to download عمومی و آزاد free?

پاورپوینت علوم طبيعيّه sales are delivered electronically.

دانلود مطالب کلیدی در زمینه پاورپوینت علوم طبيعيّه

By purchasing پاورپوینت علوم طبيعيّه you can use it in your article.

The most complete content around پاورپوینت علوم طبيعيّه is here.

مطالب تخصصی درمورد پاورپوینت علوم طبيعيّه را با دقت نوشته ایم و در سایت قرار داده ایم.

Download updated پاورپوینت علوم طبيعيّه file here.

ما نگران جیب شما هستیم. پاورپوینت علوم طبيعيّه را ارزانتر خریداری نمایید.

نمایش توضیح کامل+دانلود