تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

دریافت رایگان تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

مطالب بسیار زیادی درمورد تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان در سایت قرار داده شده اند.

خرید مقاله تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان با پرداخت هزینه ناچیز.

Make an electronic copy of تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان from here.

Download تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان from the link below.

Ask for articles around the تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان and then easily download.

This page is related to تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان .

بخشی از فایل تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان 13 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق  امنيت بخشيدن به پورت هاي ناشناخته :  برنامه هاي نفوذ گري معمولاً براي ايجاد رخنه در امنيت سيستم طراحي مي شوند گرچه اين دمونهاي سرويس همواره تهديد كننده نيستند مهاجمان مي توانند اين برنامه ها را براي اهداف سوء دستكاري كنند نرم افزارهايي كه در اين بخش مطرح مي شود در سه گروه جاي مي گيرند و يروس ها    كرم ها   و اسبهاي تراوا ويروس : يك برنامه كامپيوتري است كه كپي هايي از خودش را با استفاده از يك برنامه ميزبان ميسازد  و از اين رو نيازمند آن است . كرم : نيازي به ميزبان ندارد زيرا خود تكثير است كرم با سرعتي از پيش تعيين شده كپي هايي از خودش را تهيه و توزيع مي كند .  اسب تراوا : يا بطور ساده تراوا برنامه اي حاوي يك قطعه  كد مخرب است كه به عنوان برنامه اي عادي و مفيد مثل برنامه هاي سودمند شبكه ظاهر مي شود . پورت ها و سرويس هايي كه به دنبال خواهد آمد و غالباً قربانيان هدف به آنها توجهي نمي كنند بيش از همه مورد حملات نفوذي قرا ...

ادامه توضیحات تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

اطلاعات مفید پیرامون تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان را از اینجا بیابید!

Whatever I did on the Internet about تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان ! Help me please.

Do not miss the golden opportunity to buy فنی و مهندسی.

Is there a way to download فنی و مهندسی free?

تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان sales are delivered electronically.

دانلود مطالب کلیدی در زمینه تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان

By purchasing تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان you can use it in your article.

The most complete content around تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان is here.

مطالب تخصصی درمورد تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان را با دقت نوشته ایم و در سایت قرار داده ایم.

Download updated تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان file here.

ما نگران جیب شما هستیم. تحقیق در مورد پورتها و سرويس هاي پنهان را ارزانتر خریداری نمایید.

نمایش توضیح کامل+دانلود